Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Julita Olbrych


Przewodnicząca SU: Karolina Misch

Zastępca przew. – Fabian Lis

Członkowie:

Klasa V – Szymon Kijak, Flawia Lis

Klasa VI – Nikola Białas, Dawid Lebok