Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej organizacyjnie funkcjonuje w dwóch budynkach. Główna siedziba mieści się w Olszowej przy ul. Szkolnej 7 zaś szkoła filialna w Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej 2.

Organizacja szkoły w roku szkolnym 2018/2019:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej – 4 oddziały

Nazwa oddziału Wychowawca
Oddział przedszkolny mgr Anna Kwas
Klasa IV mgr Julita Olbrych
Klasa V mgr Lucyna Wiśnia
Klasa VI mgr Ewelina Gaja

Szkoła filialna w Zimnej Wódce – 5 oddziałów

Nazwa oddziału Wychowawca
Oddział przedszkolny mgr Izabela Napieracz
Oddział przedszkolny klasa „0” Małgorzata Osadnik
Klasa I mgr Małgorzata Żarczuk
Klasa II mgr Brygida Mierzowska