Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Klasa I

p. Agnieszka Ignatzek

p. Ewa Konieczna

p. Joanna Muskała

Klasa IV

p. Ewa Jaciuk

p. Iwona Pastuła 

p. Rafał Potempa
 

Klasa II

p. Maria Cyris

p. Ewa Piela

p. Ewelina Drzymota

Klasa V

p. Ewa Piela

p. Elżbieta Proksza

p. Lidia Voigt 

Klasa VI

p. Katarzyna Ciołczyk

p. Joanna Kolenda

p. Joanna Paczuła

W wyniku głosowania powołano nowy skład Zarządu Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej:

Zarząd Rady Rodziców Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący p. Rafał Potempa Przewodnicząca p. Iwona Pastuła
Za-ca przewod. p. Joanna Muskała Członek p. Lidia Voigt
Skarbnik p. Joanna Kolenda Członek p. Ewa Piela
Sekretarz p. Elżbieta Proksza  

Składka na rzecz Rady Rodziców na rok szk. 2018/2019

30,00 zł – pierwsze dziecko

25,00 zł – drugie dziecko

Następne dzieci w rodzinie zwolnione z opłaty.

Składki można wpłacać do końca listopada 2018r. u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców przy PSP w Olszowej w Banku spółdzielczym w Leśnicy, oddział w Ujeździe pod numerem: 16 8907 1021 3003 2000 3351 0001. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz informację "składka na rzecz Rady Rodziców, rok szkolny 2018/2019"