Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Klasa I

p. Katarzyna Garbas

p. Aleksandra Paterok

p. Beata Broncel

Klasa IV

p. Elżbieta Proksza

p. Ewa Piela

p. Lidia Voigt

Klasa III a

p. Iwona Pastuła

p. Ewa Piela

p. Rafał Potempa

Klasa V

p. Joanna Kolenda

p. Joanna Muskała

p. Joanna Paczuła

Klasa III b

p. Lidia Voigt

p. Bogusława Matuszek

Klasa VI

p. Iwona Pastuła

p. Ewelina Janota

p. Rafał Potempa

W wyniku głosowania powołano nowy skład Zarządu Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej:

Zarząd Rady Rodziców Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący p. Rafał Potempa Przewodnicząca p. Iwona Pastuła
Za-ca przewod. p. Joanna Muskała Członek p. Lidia Voigt
Skarbnik p. Joanna Kolenda Członek p. Ewa Piela
Sekretarz p. Elżbieta Proksza  

Składka na rzecz Rady Rodziców na rok szk. 2017/2018

30,00 zł – pierwsze dziecko

25,00 zł – drugie dziecko

Następne dzieci w rodzinie zwolnione z opłaty.

Składki można wpłacać do końca listopada 2017r. u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców przy PSP w Olszowej w Banku spółdzielczym w Leśnicy, oddział w Ujeździe pod numerem: 16 8907 1021 3003 2000 3351 0001. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz informację "składka na rzecz Rady Rodziców, rok szkolny 2017/2018"