Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych dla młodszej grupy wiekowej (klasy I - III) 

Miesiąc Uroczystość, impreza – forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego J. Olbrych 04.09.2017
Sprzątanie świata- „Nie ma śmieci – są surowce” Wychowawcy klas I – III, M.Osadnik 15 – 17.09.2017
Dożynki wiejskie J. Olbrych, M. Osadnik 24.09.2017
Dzień Chłopaka Wychowawcy klas 30.09.2017
Październik Pasowanie na ucznia B. Mierzowska 20.10.2017
„TalentowiSKO”. Rozpoczęcie konkursu oszczędzania. M. Osadnik 20.10.2017
Listopad Andrzejki Wychowawcy klas I-III 27.11.2017
Święto Niepodległości Wychowawcy klas 10.11.2017
Dzień Postaci z Bajek Bibliotekarz M. Osadnik, wychowawcy klas 05.11.2017
Światowy Dzień Pluszowego Misia Bibliotekarz M. Osadnik, wychowawcy klas 25.11.2017
Grudzień Spotkanie ze św. Mikołajem A. Dziergas 06.12.2017
Jasełka B. Mierzowska, A.Dziergas      12. 2017
Styczeń Dzień babci i dziadka J. Olbrych, M. Osadnik

13.01.2018

Luty Dni Patrona Szkoły – działania w ramach  roku kościuszkowskiego zgodnie harmonogramem Wszyscy nauczyciele Zgodnie z kalendarzem
Karnawałowy bal przebierańców. Wychowawcy klas I – III, M. Osadnik 08.02.2018
Marzec Dzień Kobiet Wychowawcy klas 09.03.2018
Pierwszy Dzień Wiosny

M. Żarczuk, B. Mierzowska

21.03.2018
Kwiecień Dzień Ziemi J. Olbrych, Wychowawcy klas 22.04.2018
Dzień Książki dla Dzieci M. Osadnik, wychowawcy klas 02.04. 2018
Maj Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Wychowawcy klas 04.05.2018
Dni Książki, Kampania „Jak nie czytam, jak czytam” M. Osadnik 21-25.05.2018
Dzień Matki i Ojca – festyn rodzinny. B. Mierzowska, M.Żarczuk 28.05. 2018
Czerwiec Dzień Dziecka wychowawcy klas I-III 01.06.2018
Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie kl. III J. Olbrych, M. Żarczuk 19.06.2018
Rozpoczęcie roku szkolnego B. Mierzowska 01.09 2018

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych dla starszej grupy wiekowej (klasy IV – VI)

Miesiąc Uroczystość, impreza – forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
Wrzesień

Otrzęsiny klasy IV

Dzień Chłopaka

I. Piela

L. Wiśnia SU
28.09.2017
Wybory do Samorządu Uczniowskiego L. Wiśnia SU 01.10.2017
Międzynarodowy Dzień Języków Obcych E. Gajda, B. Konior 25.09.2017
Wycieczka jednodniowa do Wrocławia

I.Piela, L. Wiśnia,
E. Gajda

Wrzesień/październik
Październik Międzynarodowy Dzień Muzyki

A. Kwas

 
02.10.2017
Dzień Edukacji Narodowej L. Wiśnia, E. Gajda SU 14.10.2017
Dzień Papieski

A. Dziergas

10.10.2017
SKO G. Matuszek 23.10.2017
Listopad Rocznica Odzyskania Niepodległości

G. Matuszek

10.11.2017

Andrzejki

E. Gajda

L. Wiśnia SU

30.11.2017
Światowy Dzień Tolerancji i Dzień Praw Dziecka

L. Wiśnia SU

20.11.2017
Światowy Dzień Pluszowego Misia

L. Wiśnia SU

27.11.2017
Grudzień Spotkanie ze św. Mikołajem

A. Dziergas

05.12.2015

Jasełka

B. Mierzowska,
A. Dziergas
grudzień
Wigilia dla starszej grupy wiekowej, dzień kolęd w różnych językach

I. Piela, L. Wiśnia

E. Gajda

22.12.2017
Styczeń

Zabawa karnawałowa

I. Piela, L. Wiśnia,

E. Gajda

11.01.2018
Luty

Walentynki,

Dzień Europejski z Muzyką

B. Konior,

A. Kwas
12.02.2018

Dni Patrona Szkoły

Wg harmonogramu projektu 26.02-28.02.2018
Marzec Pierwszy Dzień Wiosny – Festiwal pomysłów E. Gajda SU

21.03.2018

Misterium Wielkanocne – kl. IV- VI

A. Dziergas, E. Gajda

L. Wiśnia

Marzec 2018
Kwiecień Dzień Ziemi

I. Piela,

L. Wiśnia
23.04.2018
Maj Rocznica Uchwalenia Konstytucji G. Matuszek 30.04.2018
Zielona szkoła/ wycieczka szkolna

L. Wiśnia,

I. Piela

21.05.2018 -25.05.2018
Dni Książki/ udział w akcji Jak nie czytam, jak czytam…

M. Osadnik, 

L. Wiśnia SU

Maj/czerwiec
Czerwiec Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie kl. VI I. Piela 22.06.2018