Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice ZAPRASZAJĄ 19 października 2019r. na uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia naszej szkoły.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Odpłatność za obiady w PAŹDZIERNIKU wynosi:
- dla przedszkola 66zł
- dla szkoły 63,00 zł.

Pieniądze należy wpłacać do wtorku 15.10.2019 r.
Intendentka, p. Elżbieta Ciapa będzie przyjmować wpłaty w szkole 11 października 2019.

Nr konta bankowego BS Leśnica oddział Ujazd 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001.
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 77 4637723 lub 692 986 282 od godz. 7.30 do godz. 9.00.

Wrzesień upłynął w naszej szkole pod hasłem tradycji, kultury i historii. Wszystko dzięki Pani Teresie Sobocie, która jest autorką i inicjatorką projektu "8 lat nauki + 50 lat wspomnień i wdzięczności" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury przy wsparciu Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie Pani Soboty do udziału w tej inicjatywie.

22 września 2019r. społeczność Zimnej Wódki spotkała się z okazji Dożynek. Uczniowie drugiej i trzeciej klasy uczcili ten dzień swoim występem.

Realizując cele działań proekologicznych, przedszkolaki z Olszowej brały udział w konkursie „Ze starego - nowe” zorganizowanego przez Enviropol w Gliwicach. Celem konkursu było rozwijanie aktywności i świadomości proekologicznej wśród dzieci i rodziców poprzez zbiórkę elektroodpadów. Zebrane punkty wymieniliśmy na nagrody.