Szanowni Państwo, Rodzice dzieci uczęszczających do szkół (klas 1-3), przedszkoli oraz żłobka na terenie Gminy Ujazd,

podjąłem, po konsultacji z dyrektorami, decyzję o reaktywacji od 25 maja zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkołach, przedszkolach oraz żłobku.

Panująca sytuacja epidemiczna narzuciła jednak reżim sanitarny, który musi być przestrzegany i który wymusił zmiany organizacyjne w tych placówkach.

Pierwszy krok, to diagnoza – zbadanie rzeczywistego zainteresowania rodziców powrotem ich dziecka do danej placówki.

Dlatego też, w najbliższym czasie dyrektorzy skontaktują się z każdym rodzicem z prośbą o określenie się w tej kwestii.

Drugi krok, to dostosowanie pomieszczeń/klas, w których przebywać będą dzieci/uczniowie do wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Należy indywidualnie rozpatrzyć możliwości przestrzenne i kadrowe każdej placówki, tak by stworzyć bezpieczną przestrzeń dla każdego dziecka i pracownika.
I to zostało już uczynione.

Jeśli chodzi o maksymalną liczę dzieci, którą można przyjąć, (mając na uwadze powyższe uwarunkowania), to sytuacja wygląda następująco:

PSP OLSZOWA

- Oddział Przedszkolny w Zimnej Wódce może przyjąć maksymalnie 5 dzieci w godzinach od 8.00-13.00 bez wyżywienia.

- Oddział Przedszkolny w Olszowej może przyjąć maksymalnie 5 dzieci w godzinach od 8.00-13.00 bez wyżywienia.

- klasy 1-3:
Szkoła filialna w Zimnej Wódce maksymalnie może przyjąć 11 uczniów podzielonych na trzy grupy: dwie grupy po troje dzieci i jedna grupa licząca maksymalnie pięcioro uczniów.
W szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 8.00 do 12.30 dla uczniów, których oboje rodzice pracują.
Placówka zapewnia dowóz. Brak wyżywienia.
W klasach 1-3 w dalszym ciągu będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

W przypadku większego zainteresowania, pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka, przedszkola czy szkoły będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzice o przyjęciu dzieci do swoich placówek zostaną powiadomieni telefonicznie, najpóźniej do piątku - 22 maja.

Szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi określi dyrektor każdej placówki.

Rodzice, którzy będą zdecydowani wysłać swoje dziecko do żłobka, przedszkola czy szkoły muszą się liczyć z tym, że zgodnie z wytycznymi GIS, w każdej placówce będą przestrzegane obostrzenia związane z reżimem sanitarnym, tj:

- dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki zabawek,
- z sali/klasy zostaną usunięte przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie dezynfekować (dekoracje/gazetki, dywan, pluszaki, puzzle, drobne zabawki itp.),
- opiekunowie/nauczyciele będą zachowywać dystans społeczny min. 1,5 metra,
- dzieci również będą musiały zachować bezpieczny dystans między sobą,
- nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki, a na placu zabaw będą wyznaczone miejsca, w których dzieci będą mogły się bawić.

Szanowni Rodzice, przemyślcie dokładnie swoją decyzję!

Burmistrz Ujazdu

Przedszkole nadal pozostaje zamknięte i dzieci nie mają możliwości spędzenia ze sobą czasu ani na wspólnych zajęciach ani na zabawach, nie wspominając o omawianiu i oglądaniu swoich prac plastycznych. Jednak nauka zdalna trwa i grupa 5 i 6 - latków z Zimnej Wódki też dzielnie współpracuje. Oto galeria Grupy Starszaków:

Maluszki z przedszkola w Zimnej Wódce wykonały zadania z kwietnia i stworzyły ich domowe ogródki. 

Bardzo dziękujemy za zdjęcia i miłe słowa. Pozdrawiamy całe rodziny!

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy gminnych przedszkoli oraz żłobka, informuję, że na terenie gminy Ujazd, przedszkola oraz żłobek nie zostaną otwarte do dnia 24 maja.

Dzisiaj odbyłem rozmowę ze wszystkimi dyrektorami ww. placówek. Panie przedstawiły informację o ilości dzieci, które byłyby chętne do powrotu. Jest to bardzo znikomy procent. Pojedyncze osoby, które zadeklarowały chęć oddania dziecka do przedszkoli czy żłobka, jednocześnie uznały, że są w stanie nadal zapewnić swoim pociechom dalszą opiekę.

Omówiliśmy również rzecz najistotniejszą - bezpieczeństwo dzieci oraz ich opiekunów. Jesteśmy w czasie wzrostu liczby zachorowań na Covid-19. Wytyczne, do których musielibyśmy się zastosować, nie gwarantują pełnego zabezpieczenia przed chorobą. W tej sytuacji nie wyobrażam sobie innej decyzji.

Nie chcemy również narażać naszych dzieci na stres i strach związany z uczęszczaniem do żłobka czy przedszkola, który w tym specyficznym czasie bardziej będzie przypominać salę szpitalną, aniżeli miejsce zabaw i nauki.

Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami placówek, a za ich pośrednictwem z rodzicami i zapewniam, że nadchodzący czas wykorzystamy do tego, aby jak najlepiej przygotować się do otwarcia tych placówek w czasie gdy będzie to możliwe lub procedury to nakażą.

Z poważaniem
Hubert Ibrom
Burmistrz Ujazdu