Dyrektor PSP w Olszowej informuje, że w poniedziałek i wtorek 17 - 18 czerwca lekcje będą odbywały się zgodnie z planem. Lekcje nie będą skrócone.
Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca. Wszystkie klasy przyjeżdżają do Olszowej.
Msza św. rozpocznie się o godz. 745, następnie przejdziemy do szkoły na uroczysty apel.
Odwóz przewidziany jest na godz. 930.

W dniu 04.06.2019r. przedszkolacy w ramach projektu „Pomagamy” uczestniczyli w trzeciej edycji „ Biegu Zajączka”. Idea imprezy to „nakręć się pozytywnie i otwórz swoje serce”. W ten sposób wspieramy akcję doposażenia oddziału chirurgii dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Bardzo dziękujemy Pani Eli Prokszy za udostępnienie miejsca dla zabaw sportowych oraz przygotowanie poczęstunku i niespodzianek dla dzieci.

W piątek 31 maja w oddziale przedszkolnym gościliśmy rodziców z okazji Święta Mamy i Taty. Uroczystość była podzielona na dwa etapy. Pierwsza cześć związana była z podsumowaniem innowacji pedagogicznej „Mali patrioci”, w której przedszkolacy zaprosili rodziców do krainy baśni i legend polskich, ukazując w słowie i piosence piękno polskiej kultury, sztuki oraz wiedzy naukowej. Druga część występów artystycznych była związana z rolą mamy i taty w rodzinie, najistotniejszej komórce kształtowania przyszłych pokoleń.

W środę 29.05.2019 roku w ramach projektu POMAGAMY gościliśmy Pawełka, dla którego przedszkolaki zbierali nakrętki plastikowe. W czasie spotkania rozmawialiśmy o pomaganiu ludziom niepełnosprawnym. Dzieci zaśpiewały Pawełkowi poznane piosenki i podarowały słonika na szczęście.

Opłata za obiady w czerwcu wynosi: przedszkole - 33,00zł, szkoła - 30,00zł
Intendentka będzie przyjmować wpłaty 10.06.2019 r.
Nie wpłacenie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.