Drodzy Rodzice, Wiemy, że teraz jest czas, że mówi się o nauczycielach bardzo różnie. Dzieją się różne rzeczy... Chcielibyśmy podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, wiadomości które Państwo wysyłacie. Jednocześnie z przykrością informujemy, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, akcja protestacyjna zostanie przedłużona do środy. Pozdrawiamy, grono pedagogiczne PSP w Olszowej.

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne  oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej serdecznie zapraszają
na misterium męki pańskiej, które odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.30  w kościele w Zimnej Wódce.

Drodzy Rodzice!

Przed nami czas trudnych decyzji. Nauczyciele i pracownicy szkoły podjęli decyzję o strajku,  by poprawić sytuację Oświaty. Zdajemy sobie sprawę, że nasz protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i dla Waszych dzieci. Prosimy jednak o wyrozumiałość i liczymy na zrozumienie. Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja. Dobrej szkoły nie stworzymy bez dobrych i godnie zarabiających nauczycieli. Protestujemy, ponieważ zależy nam na przyszłości edukacji.

Informujemy Państwa, że w okresie od 08.04.2019r. do odwołania nie będziemy prowadzić zajęć edukacyjnych oraz  sprawować opieki nad dziećmi.  W sytuacjach szczególnych i wyjątkowych zakładamy możliwość zorganizowania opieki w Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej. W dniach strajku nie będzie obiadów w stołówce szkolnej. Autobus szkolny będzie kursował według planu. Decyzja o zawieszeniu strajku zostanie podana na stronie internetowej szkoły, można również zasięgnąć informacji telefonicznej w sekretariacie.

Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie.

Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej

INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi: szkoła 48,00zł, przedszkole 54,00zł. Intendentka będzie zbierać w szkole dnia 05 kwietnia 2019 (za miesiąc kwiecień) zbieramy pieniądze na początku miesiąca za dany miesiąc.

Nr konta bankowego BS Leśnica oddział Ujazd 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001.
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 77 4637723 lub 692 986 282 od godz. 7.30 do godz. 9.00.

W ramach realizacji Programu Preorientacji Zawodowej, dzieci z oddziału przedszkolnego w Olszowej zapoznały się z pracą pielęgniarki szkolnej. Mogły one dokonać pomiaru ciśnienia, zważyć się, oraz zmierzyć wzrost. Pani pielęgniarka przekazała także dzieciom cenne wiadomości z zakresu wpływu dymu papierosowego oraz „śmieciowego jedzenia”  na zdrowie człowieka.