Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021, które odbędą się w dniach:

  •  do 28 lutego 2020r. – składanie zgłoszeń dziecka do klasy pierwszej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)
  •  od 4 marca do 18 marca 2020r. – składanie wniosków na wolne miejsca o przyjęcie dziecka do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu)  

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie PSP w Olszowej w godzinach od 800 do 1400

Druki można pobrać na stronie szkoły: www.pspolszowa.pl

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA lub ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Rusza nabór na rok szkolny 2020/2021 do:

  •  Publicznego Przedszkola w Ujeździe i oddziału zamiejscowego w Starym Ujeździe
  •  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Jaryszowie i Olszowej

terminy:
- do 7 lutego 2020 r. – składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
- od 24 lutego do 9 marca 2020 r. – rekrutacja na wolne miejsca, składanie WNIOSKÓW w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Więcej informacji na stronach internetowych placówek:
https://pprzedszkoleujazd.wixsite.com/ppujazd
http://pspjaryszow.pl
http://pspolszowa.pl
WNIOSKI także do pobrania w placówkach

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do finału WOŚP. Podczas tegorocznej edycji pieniądze zbierane były na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Klasy starsze przeprowadziły zbiórkę pieniędzy i uzbierały ponad 320zł. Uczniom i Rodzicom BARDZO DZIĘKUJEMY!
Brawa dla uczniów PSP w Olszowej, którzy reprezentowali szkołę podczas akcji WOŚP w Ujeździe: Oliwii Jaciuk, Oliwii Pastuły, Flawii Lis, Fabiana Lis, Nikolii Białas, Klaudii Voigt, Natalii Plachetki, Pawła Prokszy, Dawida Rogali. Zaprezentowali oni scenkę w gwarze śląskiej „ Kaj się podziały te ławeczki”, piosenki: „Mama loszczegala”, „Da wurde mitten in der nacht”, „ Radość i zabawa”. Opiekun Anna Kwas DZIĘKUJE rodzicom za pomoc oraz dowóz dzieci.

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów wszystkich klas na wywiadówki,
które odbędą się 30-go stycznia o godz. 16.30 w Olszowej.

Po wywiadówkach zapraszamy Trójki Klasowe na zebranie Rady Rodziców.

Odpłatność za obiady w STYCZNIU wynosi:
- dla przedszkola 57,00
- dla szkoły 57,00 zł.

Pieniądze należy wpłacić do 25.01.2020 r. na konto.
Nie wpłacanie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.

Osoby, których dzieci  korzystają z obiadów zobowiązane są uiszczać opłaty do 25 dnia każdego miesiąca przelewem na konto nr: 69890710212003200059660001 z dopiskiem PSP Olszowa oraz nazwisko imię dziecka.