Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z filią w Zimnej Wódce:

                                       mgr Grażyna Łupak

                               Nauczyciele PSP w Olszowej:

mgr Anna Kwas

wychowanie przedszkolne

muzyka

mgr Brygida Mierzowska

edukacja wczesnoszkolna,

plastyka

 mgr Julita Olbrych

edukacja wczesnoszkolna,

przyroda

Małgorzata Osadnik

edukacja wczesnoszkolna,

bibloteka

mgr Anna Dziergas

religia

mgr Małgorzata Żarczuk

edukacja wczesnoszkolna,

język angielski

mgr Iwona Piela

matematyka,

zajęcia komputerowe

mgr Lucyna Wiśnia

język polski,

historia

mgr Beata Konior

język angielski

mgr Ewelina Gajda

język niemiecki,

zajęcia komputerowe

mgr Grzegorz Matuszek

 pedagog,

wychowawca świetlicy

zajęcia techniczne

przyroda

mgr Grażyna Łupak

wychowanie fizyczne

mgr Izabela Napieracz

wychwanie przedszkolne

logopedia

mgr Sandra Małota

wychowanie przedszkolne

logopedia