22 listopada uczniowie klas IV - VI udali się do Strzelec Opolskich. Tam gościli w Powiatowym Centrum Kultury, gdzie mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii. Zwiedzali wystawę pt. "Ojcowie Niepodległości" opracowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Następnie wzięli udział w warsztatach obejmujących grę edukacyjną ilustrującą drogę Polaków do niepodległości oraz w zajęciach plastycznych. Ponadto uczniowie klasy IV gościli w Nadleśnictwie, gdzie uczestniczyli w zajęciach przyrodniczo - edukacyjnych. Dzieci z klasy V i VI udały się na Policję i w ramach preorientacji zawodowej poznały specyfikę pracy policjanta.