Rusza nabór do:

·         oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszowej oraz oddziałów przedszkolnych w szkole filialnej w Zimnej Wódce na rok szkolny 2019/2020 terminy:

- do 7 lutego 2019r. – składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
- od 15 lutego do 1 marca 2019r. – rekrutacja na wolne miejsca, składanie WNIOSKÓW w sekretariacie PSP w Olszowej

http://www.gzoujazd.pl/index.php/zalatw-sprawe/rekrutacja/rekrutacja-przedszkola

·          klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020, które odbędą się w dniach:

- do 28 lutego 2019 r. – składanie zgłoszeń dziecka do klasy I (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)

- od 4 marca do 18 marca 2019r. – składanie wniosków na wolne miejsca o przyjęcie dziecka do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu)

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie PSP w Olszowej w godzinach od 730 do 1430

Druki można pobrać na stronie szkoły: www.pspolszowa.pl w zakładce „Rekrutacja” lub w sekretariacie szkoły

http://www.gzoujazd.pl/index.php/zalatw-sprawe/rekrutacja/rekrutacja-szkola