Dyrektor PSP w Olszowej informuje, że od dnia 25 kwietnia zajęcia w klasach I-VI odbywać się będą zgodnie z planem.

Funkcjonować będzie świetlica oraz stołówka.