Opłata za obiady w czerwcu wynosi: przedszkole - 33,00zł, szkoła - 30,00zł
Intendentka będzie przyjmować wpłaty 10.06.2019 r.
Nie wpłacenie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.