Już tradycją stało się, że każdego roku uczniowie naszej szkoły przyłączają się do międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”. Jej celem jest promowanie postaw proekologicznych, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W akcji tej uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W piątek 28 września uczniowie klas IV – VI porządkowali tereny wokół szkoły. Była to dla nich prawdziwa lekcja poszanowania środowiska i budzenia poczucia odpowiedzialności za losy naszej planety.