Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej za rok 2018 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.