Gmina Ujazd realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w ośrodkach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Ujazd (oddział przedszkolny w Olszowej, Zimnej Wódce, Jaryszowie, Sieroniowicach, Balcarzowicach) poprzez realizację dodatkowych zajęć, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycielek wychowania przedszkolnego, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej oraz doposażenie i dostosowanie placówki do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia z kodowania i robotyki, zajęcia z elementami arteterapii, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe. Grupa docelowa to dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat z 5 oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ujazd. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 75 dzieci (38 dziewczynek, 37 chłopców).

Okres realizacji projektu: 01.08.2020r. – 31.12.2021r.

Całkowita wartość projektu: 295 597,55 PLN

Kwota dofinansowania: 250 875,55 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Numer projektu RPOP.09.01.03-16-0013/20