Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Klasa I

 p. Ewa Sikorska

 p. Agnieszka Ignatzek

 p. Katarzyna Bieniada

 Klasa V

 p. Klaudia Gucz

 p. Joanna Pełka

Klasa II

 p. Ewelina Bachen

 p. Simona Grzywocz

 p. Joanna Lechowicz 

 Klasa VI

 p. Wioleta Janus

 p. Elżbieta Proksza

 p. Ewa Sikorska

Klasa III

 p. Wioleta Janus

 p. Agnieszka Koleszko

 p. Anna Świerk

 Klasa VII

 p. Maria Cyris

 p. Aleksandra Paterok

 p. Maria Wysada

Klasa IV  

 p. Anna Misch

 p. Elżbieta Proksza

 p. Ewa Sikorska

   

W wyniku głosowania powołano nowy skład Zarządu Rady Rodziców:

Zarząd Rady Rodziców
Przewodnicząca p. Elżbieta Proksza
Za-ca przewod. p. Ewa Sikorska 
Skarbnik p. Maria Cyris

Składka na rzecz Rady Rodziców na rok szk. 2023/2024: 50,00 zł