W ramach Dnia Ziemi 20 kwietnia uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w żywej lekcji przyrody. Gościliśmy w Nadleśnictwie w Starej Kuźni, gdzie podziwialiśmy zgromadzone na wystawach eksponaty i poznawaliśmy faunę i florę polskich lasów. Prawdziwą atrakcją był spacer ścieżką edukacyjną. Pośród lasu i śpiewu ptaków mogliśmy doświadczyć prawdziwego dobrodziejstwa naszej planety. Ostatnim akcentem wycieczki była wizyta w leśniczówce, gdzie panowie leśnicy rozpalili dla nas ognisko. Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Nadleśnictwa Stara Kuźnia za przeprowadzoną lekcję, wspólny spacer i wspaniałą gościnę.