Już we wtorek 24 maja, uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2022 roku, podobnie jak w roku ubiegłym,  egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

W terminie głównym język polski -  24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka -  25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny - 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

 

język polski - 13 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00
matematyka - 14 czerwca 2022r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022 r. (piątek) – godz. 9:00

Autobus szkolny w dniach 24- 26 rano kursuje zgodnie z harmonogramem, odwóz nastąpi po egzaminie.