Uczniowie klas młodszych wzięli udział w warsztatach poświęconym emocjom. Warsztaty poprowadził p. Marek Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa. Podczas tych zajęć dzieci wzmacniały umiejętność właściwego rozpoznawania stanu emocjonalnego u siebie i innych osób, rozwijały umiejętność regulacji emocji w konstruktywny sposób.