21 lutego  na całym świecie obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące.

O tym dniu pamiętaliśmy również w naszej szkole. Uczniowie klas starszych przypomnieli sobie dzieje polszczyzny oraz poznali ciekawostki dotyczące języka polskiego.  Nie zabrakło również gier i zabaw, a także informacji o najczęstszych błędach językowych, których niestety nie brakuje w naszej mowie na co dzień. Takie wydarzenie to doskonała okazja, by promować poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale też każdego dnia.

W dniu 30.01.2022 uczniowie PSP w Olszowej współuczestniczyli w 30 finale WOŚP na placu ruin zamku w Ujeździe. Szkołę reprezentowały uczennice klasy 7 - Oliwia Pastuła i Flawia Lis oraz klasy 8 - Nikola Białas i Klaudia Voigt. Zaprezentowały one scenkę rodzajowa w gwarze śląskiej - „Przepowiednie ciotki Rynaty”. Nad całością czuwała pani Anna Kwas, która DZIĘKUJE rodzicom za wyrozumiałość oraz pomoc w dowozie dzieci.

Co rodzic wiedzieć powinien? ...

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest do szkoły z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego do dyrektora szkoły.

Do 16 lutego 2022 r. przyjmowane będą ZGŁOSZENIA dziecka do I klasy szkoły podstawowej

Dotyczy dzieci spoza obwodu:

Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte, na wolne miejsce, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie prowadzone jest na WNIOSEK rodzica złożony do Dyrektora wybranej szkoły.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, liczba punktów do uzyskania oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia przyjęć do szkół dzieci spoza obwodu określa uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe

Niezbędne dokumenty można pobrać na stronach internetowych szkół i w sekretariatach szkół.

Gmina Ujazd - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2022/2023.

Rekrutacja przedszkolna w Gminie Ujazd odnosi się do prowadzonych przez gminę placówek przedszkolnych:

- Publicznego Przedszkola w Ujeździe z oddziałem zamiejscowym w Starym Ujeździe,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie z oddziałami przedszkolnymi w Jaryszowie, Sieroniowicach i Balcarzowicach
- oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z oddziałami przedszkolnymi w Olszowej i Zimnej Wódce.

Rekrutacja skierowana jest do rodziców dzieci w wieku 3 - 6 lat.
Zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na nowy rok szkolny, tj. rok 2022/2023, rodzic dokonuje wyboru maksymalnie trzech placówek.