Pierwsze wzmianki o nauczaniu we wsi Olszowa pochodzą z 1682 r.

W sprawozdaniu parafialnym z Kościoła w Kluczach dowiadujemy się, że obowiązki nauczyciela pełnił pewien ogrodnik.

Od XVIII w. do 1927 r. dzieci ze wsi Olszowa uczęszczały do szkoły w Kluczach. W 1928 r. wybudowano szkołę w Olszowej, w której naukę rozpoczęło 67 uczniów. Początkowo szkoła miała charakter polski, dopiero po przejęciu władzy przez nazistów stała się ona szkołą niemiecką. W czasie działań wojennych szkoła ta uległa zniszczeniu.

Po zakończeniu wojny, na fundamentach starej szkoły rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Kierownikiem budowy był Alojzy Jenota, a opracowany przez niego kosztorys budowy wynosił 2,7 mln zł. Dnia 4 stycznia 1948 roku odbyło się pierwsze zebranie rodziców w nowo otwartym budynku szkolnym. Na zebraniu zaapelowano do mieszkańców wsi Olszowa o pomoc w urządzeniu mieszkania nowego kierownika szkoły. W wyniku tego apelu mieszkańcy wsi dostraczyli: starą kanapę z oparciem, kredens, szafę na ubrania i szafeczkę na książki. Oprócz darów otrzymanych od mieszkańców wsi, sołtys Teodor Mańka wypożyczył kierowniczce stół, dwa krzesła i trochę naczyń kuchennych. Od 1949r. w szkole pracowało trzech nauczycieli, oprócz pracy z dziećmi pracowali oni również z dorosłymi, walcząc tym samym z analfebatyzmem. O dobrym poziomie nauczania śwadczy fakt, że (w 1950 roku) na 11 uczniów VII klasy 8 osób zdało egzamin do szkoły średniej. W latach 50-tych przy szkole prowadzone były liczne koła zainteresowań: Amatorski Zespół Teatralny, kółko majsterkowicza, kółko szycia, drużyna zuchów i harcerzy. W dniu 30 VI 1968 roku rozpoczęto wykopy na fundamenty pod nową szkołę. Budowę szkoły rozpoczęto we wrześniu, a w grudniu tegoż roku budynek był już zadaszony. 3 IX 1969 roku nastąpiło otwarcie nowej szkoły.

Źródło: Praca magisterska, Julita Klimczak, "Publiczna Szkoła podstawowa w Olszowej w latach 1969-1999"

Od 2001 roku, w związku z reorganizacją sieci szkół w gminie Ujazd, do PSP w Olszowej przyłączona została filia w Zimnej Wódce.

Dyrektorzy szkoły:

Pierwszym dyrektorem szkoły była pani Maria Materla, funkcję dyrektora pełniła w latach 1960-1984.

W latach 1984-2002 dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej był pan mgr Jerzy Olbrych.

Od 1 września 2002r. do sierpnia 2018r. funkcję dyrektora pełniła pani mgr Grażyna Łupak.

Obecnie, od września 2018r. dyrektorem szkoły jest pani mgr Iwona Piela.