Pierwsze wzmianki o nauczaniu we wsi Olszowa pochodzą z 1682 r.

W sprawozdaniu parafialnym z Kościoła w Kluczach dowiadujemy się, że obowiązki nauczyciela pełnił pewien ogrodnik.

Od XVIII w. do 1927 r. dzieci ze wsi Olszowa uczęszczały do szkoły w Kluczach. W 1928 r. wybudowano szkołę w Olszowej, w której naukę rozpoczęło 67 uczniów. Początkowo szkoła miała charakter polski, dopiero po przejęciu władzy przez nazistów stała się ona szkołą niemiecką. W czasie działań wojennych szkoła ta uległa zniszczeniu.

Po zakończeniu wojny, na fundamentach starej szkoły rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Kierownikiem budowy był Alojzy Jenota, a opracowany przez niego kosztorys budowy wynosił 2,7 mln zł. Dnia 4 stycznia 1948 roku odbyło się pierwsze zebranie rodziców w nowo otwartym budynku szkolnym. Na zebraniu zaapelowano do mieszkańców wsi Olszowa o pomoc w urządzeniu mieszkania nowego kierownika szkoły. W wyniku tego apelu mieszkańcy wsi dostraczyli: starą kanapę z oparciem, kredens, szafę na ubrania i szafeczkę na książki. Oprócz darów otrzymanych od mieszkańców wsi, sołtys Teodor Mańka wypożyczył kierowniczce stół, dwa krzesła i trochę naczyń kuchennych. Od 1949r. w szkole pracowało trzech nauczycieli, oprócz pracy z dziećmi pracowali oni również z dorosłymi, walcząc tym samym z analfebatyzmem. O dobrym poziomie nauczania śwadczy fakt, że (w 1950 roku) na 11 uczniów VII klasy 8 osób zdało egzamin do szkoły średniej. W latach 50-tych przy szkole prowadzone były liczne koła zainteresowań: Amatorski Zespół Teatralny, kółko majsterkowicza, kółko szycia, drużyna zuchów i harcerzy. W dniu 30 VI 1968 roku rozpoczęto wykopy na fundamenty pod nową szkołę. Budowę szkoły rozpoczęto we wrześniu, a w grudniu tegoż roku budynek był już zadaszony. 3 IX 1969 roku nastąpiło otwarcie nowej szkoły.

Źródło: Praca magisterska, Julita Klimczak, "Publiczna Szkoła podstawowa w Olszowej w latach 1969-1999"

Od 2001 roku, w związku z reorganizacją sieci szkół w gminie Ujazd, do PSP w Olszowej przyłączona została filia w Zimnej Wódce.

Dyrektorzy szkoły:

Pierwszym dyrektorem szkoły była pani Maria Materla, funkcję dyrektora pełniła w latach 1960-1984.

W latach 1984-2002 dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej był pan mgr Jerzy Olbrych.

Od 1 września 2002r. do sierpnia 2018r. funkcję dyrektora pełniła pani mgr Grażyna Łupak.

Od września 2018r. do sierpnia 2023 dyrektorem szkoły była pani mgr Iwona Piela.

Obecnie, od września 2023r. dyrektorem szkoły jest pan mgr Tomasz Antosiak.

18 września 2021r. pożegnaliśmy naszą koleżankę, mentora, wieloletnią nauczycielkę, pierwszego dyrektora naszej szkoły panią Marię Materlę. Była nie tylko pierwszym dyrektorem, to pod jej okiem powstawał obecny budynek szkoły, który został oddany do użytku w 1969r.

Urodziła się 8 września 1934r. w Czyszkach koło Mościsk - obecnie Ukraina. Krótko po wojnie w związku z mordami na Ukrainie i Wołyniu, cała rodzina uciekła z rodzinnej miejscowości do Przemyśla po polskiej stronie Bugu. Tam też po szkole podstawowej ukończyła Liceum Pedagogiczne. W ramach nakazu pracy została skierowana do pracy w szkole podstawowej w Olszowej od 1 września 1954r. W 1959r. została kierownikiem szkoły i funkcję tę sprawowała przez 25 lat aż do przejścia na emeryturę w 1984r. Oprócz kierowania szkołą prowadziła nauczanie początkowe, nauczała śpiewu i języka rosyjskiego. W początkowych latach prowadziła teatr amatorski w Olszowej. Przez mieszkańców była ceniona za to, ile wniosła w życie naszej społeczności oraz za wychowanie i naukę dzieci.

Szkole poświęcała zawodowy i wolny czas. Uczenie i wychowywanie było całym jej życiem. Do końca swoich dni żywo interesowała się sprawami szkolnymi. Wielu swoich uczniów potrafiła jeszcze i teraz wymienić z imienia i nazwiska, podać do której klasy chodzili.

Przez wiele lat chorowała na cukrzycę, która spowodowała wielkie spustoszenia w jej organizmie. Po krótkim pobycie w szpitalu w Opolu, zmarła 14 września o godzinie 16.00.

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Materli, naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni. Na zawsze pozostanie w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.