Odpłatność za obiady w październiku: szkoła - 66zł, przedszkole - 63zł    

Pieniądze należy wpłacać do 11.10.2020 r.

Nie wpłacenie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.

NR KONTA: BS Leśnica    69 8907 1021 2003 2000 5966 0001

NR TELEFONU DO INTENDENTKI: 692986282

GODZINY PRACY INTENDENTKI: Od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500 

Intendent PSP w Ujeździe

W związku z panującą pandemią Covid-19 i istniejącymi ograniczeniami dotyczącymi organizacji wycieczek, imprez kulturalno-oświatowych itp. Rada Rodziców PSP w Olszowej podjęła decyzję, że w bieżącym roku szkolnym nie będzie zbierana składka na Radę Rodziców.

17 września 2020r. uczniowie klasy trzeciej i czwartej wzięli udział w spektaklu teatralnym pn.: „Baśniowa Podróż Klaunów" w  wykonaniu "Teatru Kubika", który odbył się w ogrodzie Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Był to autorski spektakl uliczny, nawiązujący do tradycji  objazdowych trup cyrkowych i teatralnych z czasów komedii dellarte. Grupa artystów w trakcie tournee gra swoje kolejne przedstawienie, przywozi tajemnice z za cyrkowej kurtyny. Niespodzianki czekające na odkrycie przez widzów ukryte zostały w wozie klaunów oraz w ich czarodziejskiej skrzyni. W przedstawieniu nie brakowało również wątków refleksyjnych. Przyjazd magicznej karawany był inspiracją do wyśmienitej zabawy z uczestnikami. Spektakl przeniósł widza w niezwykły świat pantomimy, klaunady i cyrku. Całe przedsięwzięcie zorganizowane było dla dzieci przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich bezpłatnie. Dziękujemy!

W roku szkolnym 2020/21 ustala się termin odpłatności  za obiady do 11-tego każdego miesiąca. Odpisy za poprzedni miesiąc będą naliczane do 5-tego każdego miesiąca i w związku z tym,  prosi  się o kontakt z intendentką w celu ustalenia kwoty odpisu.

NR KONTA: BS Leśnica    69 8907 1021 2003 2000 5966 0001

NR TELEFONU DO INTENDENTKI: 692986282

GODZINY PRACY INTENDENTKI: Od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500 

Intendent PSP w Ujeździe

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkania wywiadowcze w tym roku szkolnym, które odbędą się dla wszystkich klas w Olszowej, w poniedziałek 14 września o godz. 1700.