Dyrekcja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu zwraca uwagę na konieczność stosowania się do zaleceń epidemicznych.

Nasza szkoła, podobnie jak wszystkie w kraju wróciła - po miesiącach nauczania zdalnego - do nauki w trybie stacjonarnym. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 z powodu pandemii koronawirusa wyglądała jednak inaczej niż w latach wcześniejszych.

Odpłatność za obiady we wrześniu wynosi:
- dla przedszkola 60,00 zł
- dla szkoły 60,00 zł.

Pieniądze należy wpłacać do 11.09.2020 r.TYLKO NA KONTO nr: 69890710212003200059660001 z dopiskiem PSP Olszowa oraz nazwisko imię dziecka.

Nie wpłacanie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie internetowej. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1.    Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, cieszymy się, że możemy znów się spotkać - jednak w tym roku szkolnym ze względu na pandemię musimy zmienić formułę rozpoczęcia roku szkolnego.

Msza św. odbędzie się o godz. 745 w kościele w Olszowej.
Klasy IV, VI, VII spotykają się o godz. 830 w PSP w Olszowej. Klasy I-III rozpoczynają rok szkolny o godz. 930 w szkole filialnej w Zimnej Wódce. Rodzice uczniów kl. I przynoszą rogi obfitości do szkoły w Zimnej Wódce we wtorek od godz. 800. Uczniowie klasy I mogą przyjść do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego tylko z jednym rodzicem. Pozostali uczniowie przychodzą sami (bez rodziców).

Dowóz do szkoły (dzieci muszą mieć założone maseczki):
Klasy IV, VI, VII: Księży Las - 710 ,Klucz - 715,
Zimna Wódka - 720
Klasy I-III: Księży Las - 910, Olszowa - 915, Klucz - 920
Odwóz:

Olszowa - 920, Zimna Wódka - 1015

Rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu w Olszowej odbędzie się 1 września, w Zimnej Wódce 2 września.